"Wick(ed) game"

Napisał MMSlezak 6 komentarze

Czyli słabe strony domu szkieletowego

Kilkanaście tygodni temu odbyły się naprawy po przeglądzie zimowym w naszym domu. W naszej umowie z głównym wykonawcą domu widniał zapis o bezpłatnym przeglądzie wykonywanym po pierwszej zimie i usunięciu usterek wynikłych z winy wykonawcy.

Czytaj więcej

“Pucu pucu, chlastu chlastu, nie mam rączek jedenastu”

Napisał MMSlezak brak komentarzy

Czyli o usłudze naprawy gwarancyjnej wykonanej przez głównego wykonawcę naszego domu

DYWAGACJE O ZAPISACH UMOWY

W naszej umowie (w załączniku o nazwie Karta gwarancyjna) widniał zapis o bezpłatnym przeglądzie, dokonywanym po pierwszej zimie i usunięciu ewentualnych usterek na koszt wykonawcy.
Zapis na papierze jest ładny, rzeczywistość jest taka, że owszem wykonawca usuwa usterki, ale doprowadzenie domu do stanu sprzed usuwania usterek, spoczywa na właścicielu.

Czytaj więcej