Pozwolenie na wjazd ciężkiego sprzętu

Napisał MMSlezak 6 komentarze

Czyli dokument, który każdy inwestor mieć powinien

Niniejszy post dotyczy budów, które prowadzone są w miejscach ograniczenia tonażu.


Sama nie wiem, czy winnego szukać w osobie pana architekta, z którym zetknęliśmy się na początku naszej budowlanej drogi i w którym upatrywaliśmy przewodnika, czy pana Grzegorza, który prowadził rozbiórkę i wylewał fundamenty. W każdym razie dość powiedzieć, że przeżyliśmy niebywały stres. Wszystko dlatego, że NIE wiedzieliśmy o konieczności pozyskania dokumentu dotyczącego wjazdu ciężkiego sprzętu, na teren objętym ograniczeniem tonażu. Tematy tego typu nie były również przedmiotem artykułów w, przeglądanej wówczas przez nas, prasie branżowej.

Czytaj więcej